Trophies Awarded to technical

 1. 1000
  Awarded: May 9, 2015

  Vip

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Vip

 2. 700
  Awarded: Aug 20, 2014

  Già Làng

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Già Làng

 3. 400
  Awarded: Apr 29, 2014

  Thành viên cấp 4

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 4

 4. 600
  Awarded: Apr 13, 2014

  Thành viên cấp 6

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 6

 5. 500
  Awarded: Mar 9, 2014

  thành viên cấp 5

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 5

 6. 300
  Awarded: Jan 7, 2014

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 7. 200
  Awarded: Dec 26, 2013

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 8. 100
  Awarded: Dec 15, 2013

  Thành viên cấp 2

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 2

 9. 1
  Awarded: Dec 13, 2013

  Thành viên cấp 1

  Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 1