Trophies Awarded to Root

 1. 300
  Awarded: Mar 10, 2015

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 2. 500
  Awarded: Mar 28, 2014

  thành viên cấp 5

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 5

 3. 100
  Awarded: Mar 20, 2014

  Thành viên cấp 2

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 2

 4. 200
  Awarded: Jan 26, 2014

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 5. 1
  Awarded: Dec 13, 2013

  Thành viên cấp 1

  Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 1